به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از طرح دعوی توسط مجید جلالی با موضوع  مطالبه وجه و  به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا ،  کمیته تعیین وضعیت رای شماره 215 مورخ 2/2/97 را صادرکرد.

پس از ابلاغ ، مجید جلالی نسبت به این رای در کمیته استیناف فدراسیون اعتراض و درخواست تجدید نظرخواهی  کرد. کمیته استیناف با بررسی مجدد ، اعتراض مجید جلالی نسبت به رای شماره 215 مورخ 2/2/97 کمیته تعیین وضعیت را رد و دادنامه صادره را عینا تایید کرد.

انتهای پیام/