به گزارش پارس نیوز، مطابق اعلام کمیته وضعیت، تعداد پرونده های  باشگاه های لیگ برتری که منجر به صدور احکام قطعی و لازم الاجرا شده به شرح زیر اعلام می شود:

باشگاه/ تعداد پرونده دارای حکم قطعی و لازم الاجرا
نفت مسجد سلیمان : ۶
پدیده مشهد: ۶
سپاهان اصفهان: ۲
پرسپولیس تهران  : ۳
تراکتورسازی تبریز : ۷  
استقلال تهران :  ۸
سایپا  : ۱
گسترش فولاد تبریز  :  ۱
نساجی مازندران  : ۴
سپیدرود رشت  : ۲
استقلال خوزستان: ۱ 
پارس جنوبی جم  : ۱
فولاد خوزستان: صفر
ذوب آهن اصفهان: صفر
صنعت نفت آبادان  : صفر
پیکان : صفر
بر این اساس :
۱ -  کمیته وضعیت متعاقب صدور آرا و قطعیت آنها، با تعیین وقت، از تمام باشگاه های لیگ برتر دعوت نموده است تا با مراجعه به کمیته وضعیت ، نسبت به تعیین تکلیف پرونده های خود اقدام نماید.
۲- باشگاه های نفت مسجد سلیمان، پدیده، پرسپولیس، استقلال، استقلال خوزستان در جلسه تعیین تکلیف بدهی های لازم الاجرای کمیته وضعیت حضور پیدا ننموده اند.
۲ - نمایندگان محترم باشگاه های سپاهان اصفهان، تراکتورسازی، سایپا، گسترش فولاد تبریز، نساجی مازندران، سپیدرود رشت، پاس جنوبی جم، ذوب آهن اصفهان، صنعت نفت آبادان و پیکان در اوقات تعیین شده در محل کمیته وضعیت حاضر شدند و اعلام نمودند که در اسرع وقت نسبت به حل و فصل تمام پرونده ها اقدام خواهند نمود.
۳ – متعاقب تشکیل جلسه، باشگاه سپاهان، از دو پرونده ، یک پرونده را با مصالحه، حل و فصل نموده است.
۴ – متعاقب تشکیل جلسه، باشگاه سایپا، تنها پرونده خود را با مصالحه، حل و فصل نموده است.
۵ – متعاقب تشکیل جلسه، باشگاه نساجی مازندران، از چهار پرونده، یک پرونده را با مصالحه حل و فصل نموده است.
۶ – نتیجتاً تا تاریخ ۱۷/۴/۹۷ ، باشگاه های ذوب آهن اصفهان، پیکان، صنعت نفت آبادان، فولاد خوزستان، سایپاو سپیدرود رشت از نظر مجوز کمیته وضعیت برای ثبت قرارداد بازیکن جدید با مشکلی مواجه نمی باشند.
۷ - ثبت قراردادهای جدید بازیکنان باشگاه های نفت مسجد سلیمان، پدیده، سپاهان اصفهان، پرسپولیس، تراکتورسازی، استقلال، گسترش فولاد تبریز، نساجی مازندران، استقلال خوزستان و پارس جنوبی جم، منوط به حل و فصل تمام پرونده های دارای حکم قطعی و لازم الاجرای صادر شده از کمیته وضعیت می باشد.