به گزارش پارس نیوز، 

روز گذشته نشست هماهنگی لیگ های سال 97 والیبال ایران به ریاست احمد ضیایی رئیس فدراسیون برگزار شد.

سرپرست کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون والیبال در این مورد اظهار داشت: چهار موضوع مهم برای برگزاری شایسته لیگ‌های باشگاهی در دستور کار کمیته حقوقی قرار گرفت.

محسن خاکزاد افزود: با جمع بندی نظرات نمایندگان تیم های لیگ برتر و ارکان فدراسیون حاضر در این جلسه، اصلاح آیین نامه مسابقات و فرم قراردادهای بازیکنان با باشگاه‌ها در برنامه‌های کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون گنجانده شد.

سرپرست کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون والیبال ادامه داد: همچنین تدوین مقررات حق رشد برای باشگاه‌ها و کانونهای والیبال و بررسی مکانیسم محدودیت تعداد بازیکنان ملی برای تیم‌های باشگاهی در دستور کار این کمیته قرار گرفت.