احسان علیخانی در صفحه‌ی شخصی اش از علی کریمی حمایت کرد.