هنگام بازگشت پرسپولیس از عمان اتفاقات حاشیه ای کمی در فرودگاه مسقط رخ نداد. برخی از هواداران پرسپولیس که از ایران به عمان رفته بودند از عملکرد برخی بازیکنان به شدت گله مند بودند.

یکی از هواداران خانوم که دل پری از عملکرد علیرضا بیرانوند داشت وقتی سمت او رفت تا انتقادش را مطرح کند با عکس العمل خوبی از سوی این دروازه بان مواجه نشد. در این حین هوادار عصبانی سمت حمید رضا گرشاسبی رفته و شکایت بیرانوند را نزد او برد. عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس هم بیرانوند را فراخواند و از او خواست رفتار بهتری با هواداران داشته باشد.

نه فقط هوادار خانوم اشاره شده بلکه خیلی از تماشاگرانی که با پرسپولیس به عمان رفته بودند ازعملکرد بیرانوند رضایت نداشتند و او را مغلوب بی چون و چرای عمر خربین می دانستند.