با اینکه تا ساعتی قبل تعداد هواداران معترض استقلال خیلی چشمگیر نبود اما هر دقیقه به تعداد آنها اضافه می شود. بعد از اینکه مالک، معاونت فرهنگی باشگاه نتوانست فضایی برای ملاقات هواداران با مدیرعامل باشگاه استقلال فراهم کند، شعارهای زیادی از سوی هواداران استقلال شنیده می شود.

برخی از آنها شعار «افتخاری حیا کن، استقلال رو رها کن» سر می دهند و برخی دیگر نیز رمز قهرمانی آسیا را حضور همزمان سلطانی فر و فتح الله زاده می دانند. آنها شعار می دهند «سلطانی فر، فتح الله؛ قهرمانی آسیا»

 

استقلال

 

حدود 8، 9 نفر از ماموران پلیس هم در محل حاضر هستند اما هواداران به شعار دادن ادامه دادند. می توان گفت که حدود 50 نفر از هواداران مقابل باشگاه حضور دارند که علیه حسن زمانی، عضو هیات مدیره نیز شعار می دهند.