دو بازیکن خارجی پرسپولیس با اتمام قرادادشان با پرسپولیس معلوم نیست که در این باشگاه ماندگار شوند و یا از این تیم جدا شوند.
 
ماریچ و بنگستون در لیگ امسال بیشتر نیمکت نشین بودند و آنطور که باید نتوانستند رضایت برانکو را برای حضور در ترکیب اصلی را جلب کنند.
 
براین اساس باید دید این دو بازیکن خارجی در لیست فصل بعد پرسپولیس حضور دارند یا نه!