به گزارش پارس به نقل از مهر، در این رده بندی نوشاد و نیما عالمیان هر یک چهار پله سقوط کردند اما سایر بازیکنان در بخش مردان صعود داشتند.

رده بندی بخش مردان

* نیما عالمیان از رده ۱۱۲ جهان به جایگاه ۱۱۶ (-۴)

* نوشاد عالمیان از رده ۱۲۳ به جایگاه ۱۲۷(-۴)

* افشین نوروزی از رده ۲۲۱ به جایگاه ۲۱۹ (+۲)

* میعاد لطفی از رده ۳۹۸ به جایگاه ۳۷۳ (+۲۵)

* پوریا عمرانی از رده ۴۲۵ به جایگاه ۴۰۶ (+۱۹)

* امین میرالماسی از رده ۴۶۴ به جایگاه ۴۴۳ (+۲۱)

* سروش امیری نیا از رده ۵۷۵ به جایگاه ۵۴۸ (+۲۷)

رده بندی بخش بانوان

* ندا شهسواری از رده ۳۱۷ به جایگاه ۲۵۹ (+۲۲)

* محجوبه عمرانی از رده ۴۰۴ به جایگاه ۳۶۹ (+۳۵)

* مریم صامت از رده ۴۱۲ به جایگاه ۳۷۹ (+۳۳)

* فاطمه جمالی فر از رده ۶۶۵ به جایگاه ۶۲۱ (+۴۴)

* صبا صفری از رده ۷۰۹ به جایگاه ۶۶۳ (+۴۶)

رده بندی جوانان دختر

* فاطمه جمالی فر از رده ۳۳۰ به جایگاه ۲۵۸ (+۷۲)

* صبا صفری از رده ۳۶۷ به جایگاه ۲۹۵ (+۷۲)

به گزارش مهر، در رده بندی منتشر شده و در بخش جوانان پسر و نوجوانان دختر و پسر هیچ نماینده ای از ایران حضور ندارد.