به گزارش از پارس به نقل از خبرگزاری مهر، نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به منظور بررسی مسائل مالی این فدراسیون قرار است در این هفته برگزار شود، اما انجام این جلسه منوط به آماده شدن گزارش حسابرسی مالی است.

در صورتی که این گزارش طی روزهای آینده آماده شود، نشست هیات رئیسه فدراسیون روز چهارشنبه برگزار خواهد شد؛ در غیر این صورت برگزاری آن به تعویق می افتد.

شهرام دبیری  با تایید این خبر اظهار کرد: قرار است در این جلسه ضمن بررسی گزارش حسابرسی مالی، زمان مجمع عادی سالیانه فدراسیون مشخص شود.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال همچنین گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال اسفندماه برگزار شود که زمان دقیق آن در نشستهای آتی هیات رئیسه مشخص خواهد شد.