به گزارش از پارس به نقل ازباشگاه خبرنگاران جوان، بهرام افشارزاده درباره جلسه امروزش (دوشنبه) با مظلومی درباره جاسم کرار گفت: جلسه مفید و خوبی با مظلومی داشتیم و نقطه نظرات مختلف را بیان کردیم. در نهایت قرار شد گزارش های مربوط به کرار را در اختیار کمیته انضباطی قرار دهیم تا این کمیته درباره کرار نظر دهد.

وی افزود: نکته دیگر در این رابطه این است که قرار شده با خود کرار هم صحبت شود و در نهایت تصمیم نهایی گرفته شود. آقای مظلومی نظرشان این است که اگر کرار جدا شود، یک بازیکن جایگزین او جذب شود.

وی ادامه داد:به هرحال کمیته انضباطی ما قرار شده در این باره تصمیم خود را اعلام کند و اگر مشکلی پیش نیاید ظرف یکی دو روز آینده جلسه مربوطه تشکیل می شود.