~~

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا مسعود عنایت درباره قضاوت محسن ترکی و کمک‌هایش در داربی 81 تهران گفت: قضاوت داور وسط و دو کمک داور دیدار شهرآورد تهران عالی بود. در دنیای فوتبال هیچ دیداری وجود ندارد که از اشتباهات داوری به دور باشد اما این که اشتباهات تاثیرگذار نباشد مسئله بسیار مهمی است. این دیدار هم بدون شک فاقد اشتباهات داوری نبوده اما هیچکدام از آنها تاثیرگذار نبود.

او ادامه داد: باید از دکتر اسدی، دبیرکل فدراسیون تشکر ویژه‌ای داشته باشم؛ چرا که هفته گذشته پس از این که اسامی مورد نظرمان را به او ارائه کردیم، از انتخاب داوران ایرانی و ایستادگی مقابل فشار به وجود آمده، حمایت کرد.

رییس دپارتمان داوری درباره وقت اضافه نیمه دوم این دیدار افزود: رحمتی در زمان تلف شده بازی دچار آسیب دیدگی شد که حدود یک دقیقه به طول انجامید و ترکی به درستی این زمان را به وقت اضافه این دیدار اضافه کرد.