به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس آرش برهانی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در مورد حضور امروزش در دادگاه قلعه نویی و نکونام و این شائبه که برای شهادت علیه قلعه نویی به این جلسه رفته اظهار داشت: من اصلا برای شهادت دادن علیه کسی به دادگاه نرفتم بلکه برای این رفتم که بخواهم نکونام و قلعه نویی را آشتی بدهم.

وی افزود: یک اتفاقی بین این دو افتاده اما درست نیست که در رسانه ها مطرح شود. من نیتم این بود این دو نفر با هم روبرو شوند اما قلعه نویی امروز در دادگاه حاضر نشد. من دوست دارم این قضیه به خیر و خوشی تمام شود. اتفاقا قاضی پرونده هم دنبال همین مسئله است و من از تلاش های او ممنون هستم.