~~به به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا  جام جهانی نخستین بار در سال 1965 پایه‌گذاری شد. این مسابقه‌ها هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود. شهرهای ورشو، برلین و توکیو میزبان نخستین دوره‌های جام جهانی بودند اما طبق سنت برگزاری مسابقه‌های جام جهانی بعد از سال 1991 برای همیشه در کشور ژاپن برگزار می‌شود و دو تیم اول این مسابقه‌ها سهمیه حضور در المپیک را کسب می‌کنند. پیش از این روسیه با 6 قهرمانی به همراه برزیل با دو مدال طلا پرافتخارترین تیم‌های جام جهانی والیبال بودند. همچنین تیم‌های کوبا، ایتالیا، آمریکا و آلمان نیز هر کدام یک قهرمانی در جام جهانی والیبال دارند.

گروه‌بندی جام جهانی 2015 والیبال

گروه A: استرالیا، آمریکا، ژاپن، مصر، کانادا، ایتالیا

گروه B: لهستان، تونس، روسیه، ونزوئلا، آرژانتین، ایران

ترتیب کشور تعداد بازی برد باخت امتیاز

1 ایتالیا 10 9 1 26

2 لهستان 9 9 0 26

3 آمریکا 9 8 1 24

4 روسیه 9 7 2 21

5 آرژانتین 10 7 3 21

6 ژاپن 9 5 4 15

7 کانادا 10 4 6 10

8 ایران 10 3 7 9

9 مصر 10 2 8 8

10 استرالیا 9 2 7 6

11 ونزوئلا 10 1 9 3

12 تونس 9 0 9 1

جدول مسابقه‌های جام جهانی:

تیم نتیجه نتیجه تیم ساعت تاریخ شهر

ایتالیا 3 1 کانادا 7:30 17 شهریور هیروشیما

ایران 1 3 آرژانتین 7:30 17 شهریور هاماماتسو

استرالیا 0 3 آمریکا 10:30 17 شهریور هیروشیما

ونزوئلا 0 3 روسیه 10:30 17 شهریور هاماماتسو

تونس 0 3 لهستان 14:00 17 شهریور هاماماتسو

مصر 2 3 ژاپن 14:40 17 شهریور هیروشیما

ایتالیا 3 0 استرالیا 7:30 18 شهریور هیروشیما

آرژانتین 3 2 ونزوئلا 7:30 18 شهریور هاماماتسو

کانادا 3 2 مصر 10:30 18 شهریور هیروشیما

ایران 3 1 تونس 10:30 18 شهریور هاماماتسو

روسیه 1 3 لهستان 14:00 18 شهریور هاماماتسو

ژاپن 1 3 آمریکا 14:40 18 شهریور هیروشیما

مصر 1 3 ایتالیا 7:30 19 شهریور هیروشیما

ونزوئلا 0 3 ایران 7:30 19 شهریور هاماماتسو

آمریکا 3 0 کانادا 10:30 19 شهریور هیروشیما

لهستان 3 1 آرژانتین 10:30 19 شهریور هاماماتسو

تونس 0 3 روسیه 14:00 19 شهریور هاماماتسو

استرالیا 1 3 ژاپن 14:40 19 شهریور هیروشیما

ایتالیا 0 3 آمریکا 7:30 21 شهریور هیروشیما

ایران 2 3 لهستان 7:30 21 شهریور هاماماتسو

مصر 2 3 استرالیا 10:30 21 شهریور هیروشیما

ونزوئلا 3 2 تونس 10:30 21 شهریور هاماماتسو

تیم نتیجه نتیجه تیم ساعت تاریخ شهر

آرژانتین 1 3 روسیه 14:00 21 شهریور هاماماتسو

کانادا 0 3 ژاپن 14:40 21 شهریور هیروشیما

آمریکا 3 0 مصر 7:30 22 شهریور هیروشیما

لهستان 3 1 ونزوئلا 7:30 22 شهریور هاماماتسو

استرالیا 2 3 کانادا 10:30 22 شهریور هیروشیما

تونس 0 3 آرژانتین 10:30 22 شهریور هاماماتسو

روسیه 3 0 ایران 14:00 22 شهریور هاماماتسو

ژاپن 0 3 ایتالیا 14:40 22 شهریور هیروشیما

ونزوئلا 0 3 آمریکا 7:30 25 شهریور اوزاکا

آرژانتین 3 0 مصر 7:30 25 شهریور تایاما

ایران 0 3 ایتالیا 10:30 25 شهریور اوزاکا

لهستان 3 1 کانادا 10:30 25 شهریور تویاما

روسیه 3 0 استرالیا 14:30 25 شهریور تویاما

تونس 0 3 ژاپن 14:40 25 شهریور اوزاکا

ایران 1 3 آمریکا 7:30 26 شهریور اوزاکا

لهستان 3 0 مصر 7:30 26 شهریور تویاما

تونس 0 3 ایتالیا 10:30 26 شهریور اوزاکا

روسیه 3 0 کانادا 10:30 26 شهریور تویاما

آرژانتین 3 0 استرالیا 14:30 26 شهریور تویاما

ونزوئلا 0 3 ژاپن 14:40 26 شهریور اوزاکا

تونس 0 3 آمریکا 7:30 27 شهریور اوزاکا

روسیه 3 0 مصر 7:30 27 شهریور تویاما

تیم نتیجه نتیجه تیم ساعت تاریخ شهر

ونزوئلا 0 3 ایتالیا 10:30 27 شهریور اوزاکا

آرژانتین 3 1 کانادا 10:30 27 شهریور تویاما

لهستان 3 0 استرالیا 14:30 27 شهریور تویاما

ایران 3 2 ژاپن 14:40 27 شهریور اوزاکا

روسیه 0 3 ایتالیا 6:00 30 شهریور توکیو

تونس 2 3 مصر 6:30 30 شهریور توکیو

ونزوئلا 0 3 کانادا 9:30 30 شهریور توکیو

آرژانتین 3 0 ژاپن 9:35 30 شهریور توکیو

لهستان 3 1 آمریکا 12:30 30 شهریور توکیو

ایران 0 3 استرالیا 12:30 30 شهریور توکیو

آرژانتین 2 3 ایتالیا 5:00 30 شهریور توکیو

ونزوئلا 0 3 مصر 5:30 31 شهریور توکیو

ایران 0 3 کانادا 8:30 31 شهریور توکیو

لهستان 3 1 ژاپن 8:35 31 شهریور توکیو

روسیه 0 3 آمریکا 11:30 31 شهریور توکیو

تونس 0 3 استرالیا 11:30 31 شهریور توکیو

لهستان 1 3 ایتالیا 5:00 31 شهریور توکیو

ایران 3 0 مصر 5:30 1 مهر توکیو

تونس   کانادا 8:30 1 مهر توکیو

روسیه   ژاپن 8:35 1 مهر توکیو

ونزوئلا   استرالیا 11:30 1 مهر توکیو

آرژانتین   آمریکا 13:00 1 مهر توکیو