به گزارش پارس به نقل از کاپ منصور ابراهیم زاده که در تمرین تیم ملی حضور یافت اظهار داشت:مدتی بود دنبال فرصتی بودم که به تمرین تیم ملی بیایم.خوشحالم تمرین را دیدم.جو خوبی در اردو برقرار است.با کی روش هم صحبت کردم.
وی درباره اینکه گفته بود اگر مربیان شهرستانی به تهران بیایند باید دنبال جای اسکان آنها هم بود گفت:وقتی مربیان از شهرستان می آیند باید بتوانند تمرین تیم ملی را تماشا کنند و باید جای اسکان داشته باشند.این صحبت ها به گوش کی روش رسیده بود.او واقعا محبت دارد و من را دعوت کرد به منزلش بروم.
ابراهیم زاده درباره سقوط تیم پیکان بیان داشت:وقتی من به پیکان رفتم قرار بود دو یا سه فصل باشم و برنامه ریزی این بود اما دیدگاه مدیریت این شد که تغییراتی ایجاد شود.آن زمان ما نهم بودیم و ذوب آهن دهم اما ذوب آهن به گل محمدی اعتماد کرد ولی پیکان با مشکلاتی که داشت سقوط کرد.