به گزارش پارس به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستی مهر و مهدی مهدوی کیا و رحیم میراخوری مربی تیم ملی جوانان برای استعدادیابی بازیکنان رده سنی جوانان، امروز به استان هرمزگان می روند.

دوستی مهر در این باره گفت: همه بازیکنان استان هرمزگان را در یک اردوی استعدادیابی می بینیم و بهترین بازیکنان این استان را در رده سنی جوانان به تیم ملی دعوت خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی جوانان خاطرنشان کرد: فرشاد ماجدی دیگر مربی تیم ملی جوانان، پس فردا به اصفهان می رود و بازیکنان رده سنی جوانان اصفهانی را می بیند.