به گزارش پارس به نقل از سایت فدراسیون شمشیربازی، هفته پایانی دهمین دوره مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری ایران برگزار شد که در این هفته از رقابت ها و در اسلحه اپه تیم دانشگاه آزاد با ۴۶ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. در این بخش دو تیم شهرداری ارومیه و برنا هر یک به ۴۰ امتیاز دست یافتند اما با توجه به اختلاف ضربه ۲۱۸ به ۱۹۸ تیم شهرداری ارومیه در رده دوم ایستاد و برنا هم سوم شد. تیم دانشگاه آزاد در رقابت های اسلحه فلوره نیز با ۲۸ امتیاز اول شد. در جدول رده بندی مربوط به این بخش از مسابقات هیات ساری با ۲۴ امتیاز به عنوان دوم دست یافت و عنوان سوم هم از آن تیم هیات اصفهان شد که صاحب ۲۲ امتیاز شده بود. البته تیم همدان هم از حیث امتیاز شرایطی مشابه اصفهانی ها داشت اما با توجه به اختلاف ضربه ۶۲ به ۵۴، این تیم از کسب عنوان سوم بازماند.

در رقابت های اسلحه سابر نیز دانشگاه آزاد با ۴۶ امتیاز صدرنشینی را از آن خود کرد. البته در این بخش از مسابقات تیم طراوت گیلان هم صاحب همین تعداد امتیاز شد اما به خاطر اختلاف ضربه ۳۷۰ به ۱۹۵ در جایگاه دوم ایستاد. ضمن اینکه هیات اصفهان هم با ۴۰ امتیاز سوم شد.

بدین ترتیب در مجموع سه اسلحه تیم دانشگاه آزاد با ۱۲۰ امتیاز صدرنشین شد و عنوان قهرمانی دهمین دوره مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور را در میان دوازده تیم شرکت کننده در این رقابت ها به خود اختصاص داد. ضمن اینکه دو تیم هیات اصفهان و هیات ساری هم به ترتیب با ۹۸ و ۹۴ امتیاز دوم و سوم شدند.