«تولد گرفتن ها هم دیگه داره از کنترل خارج می شه!»این وصف ویدئویی از تولد گرفتن چند نفر برای دوست شان بود که او را وسط خیابان به یک صندلی بسته اند و روی او انواع مختلف خوراکی را می ریزند.

از کیک و تخم مرغ گرفته تا انواع نوشیدنی و تاید و حتی خاک! حتی کار به جایی می رسد که فردی که تولدش بوده و به صندلی بسته شده از مردم می خواهد به او کمک کنند ولی جو حاکم بر ماجرا باعث می شود همه فقط با تعجب به این جشن تولد نگاه کنند و بگذرند. کاربری نوشت: «بعضی تولد گرفتن هاشون هم برای شادی فردی که براش تولد می گیرن نیست و می خوان با همون تولد چند تا کاربر بیشتر جذب کنن و به اصطلاح کول تر و خفن تر به نظر بیان.»

جشن تولد

منبع: خراسان