منتفی شدن چندباره بحث خصوصی شدن دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به عنوان یک موضوع تکراری، سوژه انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی شد.

سرخابی ها