انجام سفرهای نوروزی علی رغم هشدارهای مسئولان و افزایش موج ابتلا و بستری بیماران کرونایی در بیمارستان های کشور، سوژه کارتونی شد.

سفرهای نوروزی