رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در اظهاراتی عجیب درباره دلیل افزایش قیمت گوشت گفته: مردم پس از دریافت عیدی، شتاب‌زده گوشت خریدند که باعث افزایش قیمت آن شد! موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

افزایش قیمت گوشت