نشریه مارکا گزارش داد که مشکلات مالی رئال مادرید می‌تواند برنامه آنها را برای خرید ارلینگ هالند و کیلیان امباپه خراب کند.

موضوعی که سوژه کارتونی از عمر مومانی در سایت گل شد.

رئال مادرید