انتخاب پوچتینو به عنوان سرمربی باشگاه متمول پاری‌سن‌ژرمن فرانسه و مقایسه وضعیت مالی او در سال قبل و سال جدید میلادی، سوژه کارتونی در صفحه اینساید آرت شد.

پوچتینو