طی ۶ ماه قیمت تخم‌مرغ ۱۴۵ درصد افزایش یافته است .بسیاری از اقلام مصرفی مردم در چند هفته اخیر جهش قیمتی شدیدی را تجربه کرده اند .حال آنکه بسیاری از این اقلام تولید داخلی هستند و به اعتقاد کارشناسان سومدیریت باعث آشفتگی بازارها شده است. 

تخم مرغ