به گزارش پارس نیوز، 

کاریکاتور خنده دار, کاریکاتور ورزشی