یکی از دغدغه‌های اصلی اینستاگرام این روزها پیام‌های زننده‌ای است که برای کاربران او ارسال می‌شود، به همین دلیل شبکه اجتماعی اینستاگرام با حساب‌هایی که از پیام‌های مستقیم برای آزار و اذیت یا تهدید کاربران استفاده می‌کنند، برخورد می‌کند و آن‌ها را برای همیشه حذف می‌کند.

این اتفاق زمانی رخ داد و اینستاگرام در جریان قرار گرفت که چندین بازیکن فوتبال در انگلیس از حملات نژادپرستانه نسبت به خودشان به این شبکه اجتماعی شکایت کردند و اینستاگرام را به برخورد با متخلفین وادار کرد.

هشدار اینستاگرام به حساب‌های متخلف

اینستاگرام در یک پست اعلام کرد که سواستفاده نژادپرستانه آنلاین که هدف آن فوتبالیست‌ها هستند را تأیید می‌کند و افزود که پیام‌های مستقیم برای پلیس برای شرکت دشوارتر است، زیرا این شرکت از همان فناوری خودکار برای تشخیص زورگویی در نظرات استفاده نمی‌کند. اما با این سیاست جدید، اینستاگرام می‌گوید هنگام آزار و اذیت در پیام‌های مستقیم، اقدامات سختگیرانه‌تری انجام خواهد داد.

پیش از این، هنگام گزارش آزار و اذیت، اینستاگرام به طور موقت توانایی استفاده از حساب را محدود می‌کند. اکنون، این شرکت می‌گوید که «پیام‌های متخلف» مکرر منجر به تعلیق دائمی حساب کاربر خواهد شد.

همچنین اینستاگرام گفت: ما همچنین حساب‌های جدید ایجاد شده برای رفع محدودیت‌های پیام‌رسانی خود را غیرفعال خواهیم کرد و حساب‌هایی را که پیدا کردیم و صرفاً برای ارسال پیام‌های سواستفاده ایجاد شده اند را غیرفعال خواهیم کرد.