وصیت کردن اموال و این موضوع که هر فرد تا چه میزان از اموالش را می‌تواند وصیت کند، امر مهمی است که عدم توجه به آن می‌تواند سبب بروز اختلافات بسیاری در میان ورثه متوفی گردد.

فرد نمی‌تواند تمام اموال خود را وصیت کند

برای مثال: فرد در حال حاضر در زمان حیات وصیتی می‌نویسد اما تا زمانی‌که فوت نشده است می‌تواند از آن منصرف شود.

لذا وقتی می‌گوییم وصیت، منظور پس از مرگ فرد است. چون در زمان حیات فرد می‌تواند درباره تمام اموال خود تصمیم بگیرد. اصلا می‌تواند تمام اموال خود را به کسی ببخشد و اشکالی ندارد.

اما اگر وصیت کند برای پس از مرگش در اینجا قانون محدودیت قائل شده است. در این حالت قانون می‌گوید فرد از تمام اموال خود فقط می‌تواند تا یک سوم آن وصیت کند.

اگر بیشتر از آن وصیت کند صحیح نیست و وقتی صحیح است که ورثه او رضایت دهند. دقت کنید که در فرضی که فرد اصلا ورثه‌ای ندارد. در اینکه آیا می‌تواند به تمام اموال خود وصیت کند یا خیر؟ اگر چه اختلاف است بین علمای فقه و حقوق اما برخی قائل‌اند که فرد بدون ورثه در وصیت کردن اموال خود محدودیتی نخواهد داشت و می‌تواند تمام اموال خود را وصیت کند.

تا چه میزان از اموال را می‌توان وصیت کرد

در خصوص اینکه تا چه میزان از اموال را می‌توان وصیت کرد باید گفت: بر اساس قانون مدنی هر فرد می‌تواند همه اموالش را وصیت نماید.

این وصیت تا یک سوم مال (ثلث) آن نیازی به تنفیذ( رضایت و قبول ) توسط ورثه متوفی ندارد.

اما اگر وصیت بیشتر از یک سوم مال باشد، برای اینکه اجرا شود ورثه باید به آن رضایت داشته باشند و به اصطلاح آن را تنفیذ نمایند.

همچنین، در صورتی‌که وصیت به نفع یکی از ورثه باشد، علاوه بر آن‌چه که به موجب وصیت به این شخص تعلق می‌گیرد، در ارث نیز سهیم خواهد بود و وصیت باعث محرومیت از ارث نخواهد شد.

 

منبع:منیبان