به مناسبت شهادت حضرت رقیه (س) برخی نذر عروسک میکنند. نذر عروسک توسل به سه ساله امام حسین (ع) است. گروههای جهادی نذر عروسک کردند. جهادی ها نذر عروسک را در مناطق  محروم پاکدشت برگزار کردند.


به همت گروه های جهادی و به مناسبت شهادت حضرت رقیه (س) مراسم چهارپایه خوانی در مناطق محروم پاکدشت و حاشیه ای پایتخت برگزار شد. همچنین علاوه بر اطعام به نیت حضرت رقیه (س) به دختران عروسک هدیه داده شد که تمام هزینه های این برنامه از طریق کمک های مردمی جمع آوری شده به طوری که مردم با پرداخت ۳۰هزار تومان در این طرح خداپسندانه می‌توانند سهیم شوند. این طرح با همت شبکه گروه های جهادی حمات تا یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ادامه دارد.

محمدصادق نیک گستر
جمع‌آوری آجر توسط کودکان جهت درست کردن جایگاه برای مراسم چهارپایه خوانی ۱
جمع‌آوری آجر توسط کودکان جهت درست کردن جایگاه برای مراسم چهارپایه خوانی ۲
درست کردن جایگاه برای مراسم چهارپایه خوانی توسط گروه های جهادی و کودکان ۳
درست کردن جایگاه برای مراسم چهارپایه خوانی توسط گروه های جهادی و کودکان ۴
درست کردن جایگاه برای مراسم چهارپایه خوانی توسط گروه های جهادی و کودکان ۵
دعوت از دختران برای شرکت در مراسم چهارپایه خوانی توسط جهادگران ۶
سخنرانی طلبه جهادگر برای کوکان و خانواده هایشان ۷
مراسم چهارپایه خوانی توسط جهادگران ۸
مراسم چهارپایه خوانی توسط جهادگران ۹
پرچم متبرک گنبد حرم امام رضا در مراسم چهارپایه خوانی ۱۰
مراسم چهارپایه خوانی توسط جهادگران ۱۱
کودکان حاضر در مراسم چهارپایه خوانی ۱۲
صف دختران برای دریافت عروسک ۱۳
اهدای عروسک به دختران در مناطق محروم حاشیه پایتخت ۱۴
دختران مناطق محروم حاشیه پایتخت ۱۵
دختران مناطق محروم حاشیه پایتخت ۱۶
اهدای عروسک به دختران در مناطق محروم حاشیه پایتخت ۱۷
دختران مناطق محروم حاشیه پایتخت ۱۸
آماده سازی و بستن سیاهی توسط جهادگران و مردم بومی برای برگزاری مراسم روضه حضتر رقیه (س) ۱۹
آماده سازی برای برگزاری مراسم روضه توسط جهادگران و مردم بومی ۲۰
برگزاری مراسم روضه در مناطق محروم حاشیه پایتخت ۲۱
برگزاری مراسم روضه در مناطق محروم حاشیه پایتخت ۲۲
برگزاری مراسم روضه در مناطق محروم حاشیه پایتخت