کارشناسان معتقدند ازدواج در شرایط آشنایی در پلتفرم همسریابی اینترنتی چون بر اساس آگاهی نیست موفق نخواهد بود. اخیرا پلتفرم همسریابی همدم موافقان و مخالفان بسیاری دارد. شرکت دانش بنیان تبیان پلتفرم همسریابی همدم را معرفی کرده است.


حسن بنیانیان در گفت‌وگو با ایسنا،  درباره تصوراتی که ثبت نام در پلتفرم "همدم" برای همسریابی را "کسر شان" تلقی می‌کند، اظهار کرد: این پلتفرم باید با کمک صدا و سیما این تصورات غلط را از مردم بگیرد. باید جوانان متوجه شوند که از این طریق زودتر می‌توان به مورد مناسب برای ازدواج رسید تا هم دختران و هم پسران جوان از این ساز و کار استفاده کنند.

این کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی در خصوص ضعف‌های پلتفرم یاد شده گفت: به نظر می‌رسد "متمرکز" بودن این پلتفرم اشکال دارد و باید ضمن حاکمیت اصول کلی بر آن؛ مدلهای دیگری از آن متناسب با شهرستانهای مختلف ایجاد شود تا اینگونه اقتضائات محیطی نیز در آن دیده شود.

وی در عین حال این را هم گفت که مشکل اصلی جوانان برای ازدواج در حال حاضر، پیدا کردن فرد و مورد مناسب ازدواج نیست بلکه نبود تقاضا برای ازدواج است.

بنیانیان تصریح کرد: مشکلات اقتصادی و عوامل فرهنگی و تحولات زندگی مدرن در مجموع، جوانان را به این جمع‌بندی نمی‌رساند که به سراغ ازدواج بروند. اگر مشکل تقاضا حل شود آن‌موقع برای مشکل انتخاب فرد و مورد مناسب ازدواج باید نهادسازی انجام دهیم. با نهادسازی اجتماعی باید از انتخاب‌های احساسی جلوگیری کنیم. نقطه شروع انتخاب همسر نباید احساسی و از درون خیابان باشد چراکه احتمال طلاق در این نوع آشنایی‌ها بسیار زیاد است.

رئیس سابق کمیسیون پیوست نگاری فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان سخنان خود تاکید کرد: باید یک مدل علمی برای ایجاد نهادهای اجتماعی متناسب با اقتضائات زمان ایجاد کنیم تا دختران و پسران آماده ازدواج در آن ساختار ثبت نام کنند و با نظارتی که وجود دارد یک روانشناس افراد مناسب را به یکدیگر معرفی کند. اگرچه در حال حاضر مشکل اصلی ازدواج پیدا کردن کیس و مورد مناسب ازدواج نیست اما اگر این مهم نیز انجام شود، بخشی از مشکلات ازدواج را می‌تواند حل کند.