نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول تا ششم بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

ضوابط حضور و شرایط ثبت نام ناشران همزمان با شروع ثبت‌نام در هفته جاری اعلام خواهد شد.

شیوه خرید از نمایشگاه و ارسال کتاب‌ها، نحوه و میزان تخصیص یارانه خرید (بن کتاب) و دیگر اطلاعات مورد نیاز ناشران و خریداران هم طی اطلاعیه‌های بعدی و در اسرع وقت منتشر می شود.