به گزارش پارس نیوز، 

محمدصادق کوشکی درتوئیتری درباره خلاصه شش سال دولت روحانی نوشت :