به گزارش پارس نیوز، لاله صبوری با انتشار این عکس نوشت: پروژه ها شروع مى شوندو تمام میشوند، گاهى فقط گاهى دوستهاى خوبى پیدا می کنى در ضمن کار حمیده مقدسیان یکی از همان خوبهاست و همینطور علی شجاع که سینما منتظر نامش است.

و کارهایش، حمیده مقدسیان دستیارکارگردان است و انتخاب بازیگران پروژه به عهده اوست دوستان زیادی که ازمن همیشه خواستند معرفیشان کنم به پروژه ها... حالا وصلتان می کنم.