به گزارش پارس نیوز، روناک یونسی بازیگر کشورمان عکس های جدیدی منتشر کرده است.

این بازیگر 38 ساله که در کانادا زندگی می کند, عکس هایی از برف بازی با همسر و فرزندانش را منتشر کرده است.

روناک یونسی نوشت:

*****

وقتی با شما کودکی میکنم زمان از دستم می‌رود و نگرانیهایم قایم می‌شوند

یکباره و فراسوی سن و سال یادم می‌رود مادر شما هستم

‌دلم میخواهم زمان بایستد و من و شما باشیم فقط و فقط در این لحظه ها که زود میدوند از پی هم ...

زمستان ۹۷ روناک (2019)


روناک یونسی در کنار فرزندانش

روناک یونسی در کنار فرزندانش


روناک یونسی و همسر محسن میری

روناک یونسی و همسر محسن میری