به گزارش پارس نیوز، 

در این همایش دانشجویی که هدف از برگزاری آن بررسی پیامد های مثبت و منفی اجتماعی و روحی روانی ناشی از دوستیابی های قبل از ازدواج در فضای مجازی عنوان شده است، شرکت کنندگان در حضور استادان علوم اجتماعی و مشاور و کارشناس حوزه خانواده در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

یک مشاور و کارشناس حوزه خانواده در این همایش دانشجویی گفت: انسان موجود اجتماعی است و در توجه به همنوع و در روابط اجتماعی، احساسی و عاطفی سر تا پا نیاز است.

حجت الاسلام محمد امین نیا افزود: ما همانگونه که به غذا، خیاط، کفاش، پزشک و مدرسه و دانشگاه نیاز داریم از نظر عاطفی نیز به کسی نیازمندیم که همدم ما باشد تا بتوانیم با او احساسات و نیازهای عاطفی و جنسی خود را برطرف کنیم.

وی اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم کسی که با او برای رفع این نیازها ارتباط برقرار می کنیم از نظر عاطفی و جنسی با شخصیت ما تناسب دارد یا نه، چگونه به او رسیده ایم، آیا صرفا این رابطه خلاف و خطرناک است و باید آن را قطع کنیم یا رابطه خوبی است و باید ادامه دهیم.

وی گفت: برپایه تفکرات دوگانه غربی راسل و کشیشان کاتولیک معتقدند که ازدواج مانع رشد معنوی است و باید از آن پرهیز کرد و در نقطه مقابل فروید معتقد است انسان در بر آورده سازی غرایض عاطفی و جنسی باید کاملا آزاد باشد و گرنه از رشد و ترقی و تعالی باز می ماند اما در اسلام بر آورده سازی این نیاز های ذاتی به صورت منطقی و مدیریت شده مد نظر است.

حجت الاسلام امین نیا افزود: نباید از ابراز نیاز به ازدواج خجالت کشید اما باید بر اساس ملاک های فرهنگی و ارزشی و منطقی تصمیم گرفت و با کسی ازدواج کرد که شرایط اخلاقی، ارزشی و فرهنگی متناسب را داشته باشد و از نظر اعتقاد به ارزشهای مورد نظر نزدیکتر باشد.

وی اظهار داشت: نمی شود از روی ظاهر و دوست داشتن مشترک چند غذا و تیم ورزشی اینگونه قضاوت کرد که اینها معیار تفاهم مشترک برای ازدواج است بلکه ملاکهای مد نظر اسلام در ازدواج، انتخاب عاقلانه، ادامه دادنی و عاشقانه است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی نیز در این همایش دانشجویی گفت: وجود دانشگاه با تعقل و اندیشیدن همراه است و آنچه از جامعه دانشگاهی بویژه دانشجویان انتظار می رود این است که همواره اعمال و رفتار آنها همراه با تعقل و اندیشیدن باشد.

دکتر احمد رضا احمد پور افزود: ما در مکان و محیطی مشغول تحصیل علم هستیم که تمام اعمالمان باید همراه با اندیشیدن باشد و نسبت به کارهایی که انجام می دهیم بیندیشم و مدام مراقب باشیم که کدام کار ما درست است و کدام نادرست و عواقب کارهایی که انجام می دهیم از نظر روحی، روانی و عاطفی چه پیامدی برای ما دارد.

در این همایش استادان شرکت کننده به پرسش های دانشجویان پاسخ دادند.

انتهای پیام/