به گزارش پارس نیوز، 

موئد قاسم ۲۰ سال دارد، او اهل بصره  در کشور عراق است ودر یک تاکسی رانی برای تامین معیشت خانواده اش کار می‌کند. موئد تصمیم می‌گیرد که در مسیر ترافیک یا وقت‌هایی که منتظر مسافرست کتاب بخواند، بعد از چند وقت ایده‌ی جدیدی به ذهنش می‌رسد.

موید قاسم می‌گوید: این ایده وقتی در ذهنش شکل گرفت که سه نفر از مسافران تاکسی از او راجع کتاب‌ها پرسیدند. همین باعث می‌شود که او کتابخانه‌ی کوچکی در تاکسی با ۲۰ کتاب از ادبیات تا فلسفه وعلوم سیاسی وشعر ایجاد کند تا مسافران هم کتاب بخوانند.

موئد قاسم به مسافران خود می‌گوید که اگر به صورت ممتد بیشتر از ده دقیقه کتاب بخوانند وگوشی خود را چک نکنند تا اتمام یک بخش کتاب ، آن‌ها را مجانی می‌چرخاند.
یکی از مسافران که معلم بازنشسته است می‌گوید: این یک فکر خوب وجالب است وبرای راننده هم خوب است چرا که از بحث وجدل‌های طولانی خلاص می‌شود.

بوابه الاهرام

انتهای پیام/