به گزارش پارس نیوز، 

 

در این اطلاعیه با اشاره به اینکه روند بررسی مدارک و مستندات رسانه‌ها برای پرداخت مرحله سوم یارانه‌ها آغاز شده آمده است: یارانه حمایتی صرفاً‌ به حسابی واریز می‌شود که به‌نام صاحب امتیاز رسانه در سامانه جامع رسانه‌ها به نشانی: e-rasaneh.ir ثبت شده باشد.
شایان ذکر است از ابتدای امسال تا کنون در مجموع 25میلیارد تومان یارانه حمایتی طی دو نوبت برای حدود 1700 رسانه پرداخت شده است.
سیدمحمدرضا دربندی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی پیشتر اعلام کرد: یارانه رسانه‌ها به نشریات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری که در طرح رتبه‌بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرکت کرده باشند، همچنین پایگاه‌های خبری تخصصی و نیز پایگاه های خبری استانی، که همگی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند تعلق می‌گیرد و هیچ رسانه دولتی و یا رسانه‌ای که از بودجه عمومی و بیت‌المال استفاده می کند، مشمول دریافت یارانه نمی‌شود.