به گزارش پارس نیوز، 

نشست علمی «سیاست‌‌گذاری در سینمای ایران؛ فرصت‌‌ها و چالش‌‌ها» روز دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور ابراهیم غلامپور آهنگر(مشاور و معاون دفتر مطالعات و دانش سینمایی و سمعی و بصری) و رضا صائمی(منتقد و کارشناس سینما) در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

در این نشست، با تمرکز بر حوزه سیاست‌گذاری‌‌های فرهنگی و محتوایی در سینمای ایران، ضمن تبیین مفهوم، ابعاد و اجزای سیاست‌‌گذاری در سینما شیوه‌‌های ارزیابی سیاست‌گذاری در سینمای ایران مطرح می‌‌شود.

گفت‌وگو در خصوص مؤلفه‌‌های تأثیرگذار در سیاست‌های سینمایی، سیاست‌های نظارتی در سینمای ایران، ساختارهای سیاست‌گذاری در سینمای ایران و جهان و کارکردهای سیاست‌گذارانه سینما از جمله مباحث این نشست علمی است.

همچنین سعی بر آن است تا کارنامه حوزه سیاست‌‌گذاری در سینمای ایران ارزیابی شده و فرصت‌‌ها و چالش‌‌های پیش روی آن، واکاوی شود.