به گزارش پارس نیوز، 
دوازده سال پیش خانم جنیفر پارسونز سی عکس قدیمی را که متعلق به پدربزرگش بود به موزه پیت‌ریورز در اکسفورد اهدا کرد. پدربزرگ او، ویلیام فرلی، ٩٦ سال پیش به عنوان رئیس دفتر تهران شرکت نقت ایران و انگلیس (بی‌پی فعلی) به تهران رفت و چند سال در این شهر زندگی کرد.

موزه پیت‌ریورز عکسها را کار آنتوان سوروگین عکاس برجسته دانست و ده سال پیش حدود یازده هفته آنها را به نمایش عمومی گذاشت. موزه پیت‌ریورز اجازه انتشار این عکسها را که بسیار کم دیده شده و فقط یک بار مدت محدودی نمایش عمومی داشته‌اند، به بی‌بی‌سی فارسی داده است. عکس اول مربوط نشیمن خانه ویلیام فرلی است در باغ قلهک، دفتر فعلی شورای فرهنگی بریتانیا. سایر عکس از گوشه و نقاط ایران کار آنتوان سوروگین است و همگی متعلق به حدود سال ١٩٠٠.

 

نشیمن خانه ویلیام فرلی در کنسولگری بریتانیا در تهران بین سال‌های ١٩٢٢ تا ١٩٢٨
نشیمن خانه ویلیام فرلی در کنسولگری بریتانیا در تهران بین سال‌های ١٩٢٢ تا ١٩٢٨
کولبران ژنده پوش، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
کولبران ژنده پوش، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
ماهیگران انزلی؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
ماهیگران انزلی؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
کودکان در مکتب؛ غرب ایران، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
کودکان در مکتب؛ غرب ایران، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
عالی‌قاپو؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
عالی‌قاپو؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
یکی از دروازه‌های تهران؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
یکی از دروازه‌های تهران؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
بانو و قلیان؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
بانو و قلیان؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
باربران در تهران؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
باربران در تهران؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
مسجد کبود، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
مسجد کبود، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
قافله‌دار و کاروان شتر با بار توتون، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
قافله‌دار و کاروان شتر با بار توتون، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
بازار پارچه احتمالا رشت؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
بازار پارچه احتمالا رشت؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
تخت طاووس در کاخ گلستان؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
تخت طاووس در کاخ گلستان؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
نقش رستم، پیروزی شاپور اول در سمت چپ نبرد سواران بهرام دوم، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
نقش رستم، پیروزی شاپور اول در سمت چپ نبرد سواران بهرام دوم، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
سقا؛ سقاها گاهی در خیابان آب می‌فروختند و گاهی با قهوه‌خانه‌ها شربت‌ و بستنی‌سازها یا نانواها قرارداد داشتند.. آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
سقا؛ سقاها گاهی در خیابان آب می‌فروختند و گاهی با قهوه‌خانه‌ها شربت‌ و بستنی‌سازها یا نانواها قرارداد داشتند.. آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
مرد مسلح در صخره‌های کنار جاده شیراز به بوشهر؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
مرد مسلح در صخره‌های کنار جاده شیراز به بوشهر؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
زنان جوان قالیباف؛ اراک، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
زنان جوان قالیباف؛ اراک، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
طاق بستان؛ کرمانشاه، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
طاق بستان؛ کرمانشاه، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
سه‌پایه عکاسی در نمایی از بالای پلکان در پرسپولیس، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
سه‌پایه عکاسی در نمایی از بالای پلکان در پرسپولیس، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
مردان در کربلا؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
مردان در کربلا؛ آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
پرسپولیس، نمای عمومی از شمال به سمت آپادانا، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
پرسپولیس، نمای عمومی از شمال به سمت آپادانا، آنتوان سوروگین، حدود ١٩٠٠
پنج خانم ایرانی
پنج خانم ایرانی

انتهای پیام/