به گزارش پارس نیوز، 

در پی برخی حواشی پیش آمده پیرامون پخش یکی از بخش‌های خبری شبکه سوم سیما، شنیده شده عبدالعلی علی‌عسگری رییس سازمان صدا و سیما، علی فروغی مدیر این شبکه و همچنین مدیر کل پخش اخبار صدا و سیما را توبیخ کرده است.

حواشی رخ داده و واکنش های پیش رو می گوید این مساله می تواند از سوی مدیر ارشد سازمان صدا وسیما رخ داده باشد و مدیر جوان بابت اشتباه مجری اش و مدیران پخش بابت کنایه و خودزنی سازمانی اش از سوی رییس توبیخ شده باشد امری کاملا بدیهی و اداری؛

اما چرا این قصه کاملا خانوادگی اداری رسانه ایی می شود؟

شاید شایعه باشد؟

چه کسی سود می برد؟

این مساله یک شفاف سازی مدیریتی است؟ 

قرار است این تذکر یا توبیخ را دیگرانی هم به خود بگیرند؟

بی شک اتفاق رخ داده رسانه ملی را از انسجام خانوادگی دور میکرد و مدیر سازمان با این کار

خانواده سیما را به تعامل دعوت کرد و این مساله باز مدیر جوان را بر سر زبان ها انداخت هر چند او مجوز نود را توشیع کرد تا نشان دهد نه بی تجربه است نه ناکاربلد، او مدیری جوان است با ایده هایی که میتواند در آن چندین عادل فردوسی پور باشد و این قابل دفاع است به شرط آنکه....