به گزارش پارس نیوز، 

علیرضا قزوه  مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری پیشنهاد داد: سرود ملی جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده و حماسه وارد این سرود شود.

قزوه افزود: ملتی که حماسه‌های متعدد را آفریده، باید در سرود ملی‌ خود رگه‌هایی از حماسه موج بزند.

او تاکید کرد: یاد گرفته‌ایم در جنگ‌ها باید از رجز استفاده کنیم. شاهنامه نیز اینگونه سروده شده است، اما سرود جمهوری ا سلامی ایرانی که امروز می‌شنویم بحر دیگری را دارد. بنابراین با همه احترام به هنرمندانی که در تهیه سرود ملی تلاش داشته‌اند، عرض می‌کنم باید از عنصر حماسه در سرود ملی غفلت نشود.