به گزارش پارس نیوز، 

فریبا نادری و داریوش ارجمند در پشت صحنه سریال ستایش را می بینید.

عکسی که «فریبا نادری» از پشت صحنه «ستایش 3» منتشر کرد