به گزارش پارس نیوز، 

کافی است برای چند لحظه تصور کنید که قرار است این زندگی را حداقل یک بار دیگر تجربه کنید.  این ایده شما را خوشحال می کند یا مثل خوره به جان روحتان می افتد؟!

«فردریش نیچه»، فیلسوف مشهور بر این باور است که پاسخ شما موفقیت شما را در زندگی توصیف می کند. پرسش مهم اینجاست که اگر واقعا چنین اتفاقی واقعا رخ دهد، چه می شود؟

این تئوری می‌گوید شما اولین شمایی نیستید که زندگی می‌کند!

نیچه همواره درگیر مفهومی به نام‌ بازگشت ابدی بود و در کتاب «چنین گفت زرتشت» به تمامی به آن پرداخته است. در آغاز تلاش او چیزی جز یافتن پاسخی برای معنای زندگی نبود چرا که اگر فرصت زندگی دوباره ی زندگی خود، گرفتن همان تصمیمات و ارتکاب همان اشتباهات و احساس همان لذت ها و دردها را داشته باشید و با خوشحالی قبول کنید، پس روزگار شما ارزش زندگی داشته است؛ اما اگر نتوانید خود را به آن راضی کنید یعنی در زندگی شکست خورده اید.

این تئوری می‌گوید شما اولین شمایی نیستید که زندگی می‌کند!

جالب اینکه این پرسش برای نیچه موضوعی فرضی نبوده است. وی در واقع باور داشته که این اتفاق افتاده، می افتد و خواهد افتاد. وی همچنین به دنبال تحصیل در رشته ی فیزیک به امید اثبات این تئوری بوده است.

با اینکه این فرضیه قرار نیست به این زودی ها به اثبات برسد؛ اما حتما همه کنجکاو هستیم بدانیم که آیا حاضر به تکرار این زندگی خواهیم بود یا خیر.

این تئوری می‌گوید شما اولین شمایی نیستید که زندگی می‌کند!

انتهای پیام/