به گزارش پارس نیوز، 

مجمع عمومی کانون کارگردانان سینمای ایران دوشنبه ۲۸ آبان ماه برگزار می‌شود.

از کلیه اعضای پیوسته و وابسته دعوت می‌شود در مجمع عمومی فوق‌العاده کانون کارگردانان سینمای ایران شرکت کنند.

بحث و گفتگو در مورد ثبت کانون کارگردانان در وزارت کار دستور جلسه این مجمع عمومی است.

این مجمع دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷ در ساختمان شماره یک خانه سینما برگزار می‌شود.