به گزارش پارس نیوز، 

 به دلیل نبود جاذبه و جو مناسب در فضا، اشیاء و وسایل تقریبا بدون وزن می شوند و اجسام سنگین را به راحتی می توان جابه جا کرد. فضانوردان هم به شیوه ای جالب اثاث کشی می کنند که در فیلم ذیل مشاهده می کنید.

 

 
 
انتهای پیام/