به گزارش پارس نیوز، 

گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت: کوه. اندم. حسودیم میشه به این حال خودم.

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx