به گزارش پارس نیوز، 

معروف است که اگر ایرلندی ها در یک کار خوب باشند، آن کار حتما ترساندن شماست! انگار ایرلندی‌ها برای همین کار به دنیا آمده اند، هرچه باشد آنها در سرزمین ارواح و جادوها بزرگ می‌شوند.

حالا حتما مردمی با این ویژگی‌ها یک هالووین مفصل برگزار خواهند کرد. هالووین یا "سامحاین" برای ایرلندی‌ها زمانی است که موانع بین این دنیا و دنیای دیگران نازک تر می‌شود و مرده‌ها به سرزمین زندگی خود باز می‌گردند.

ایرلندی‌ها با پوشیدن لباس‌های عجیب و ترسناک هالووین را جشن می‌گیرند و می‌گویند: "ما جشن می‌گیریم ما می‌خوانیم. ما مرده ها را به خانه هایمان دعوت می کنیم و به آنها تعارف می‌کنیم روی صندلی ما بنشینند"

تصاویری از مراسم هالووین ایرلندی ها را در ادامه می‌بینید:

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!

ترساندن؛ کاری که ایرلندی‌ها خوب بلدند!