به گزارش پارس نیوز، 

 میزان وام ضروری(روزانه) برای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مبلغ 6 میلیون ریال است که این وام یک نوبت در طول سال تحصیلی به متقاضیان اعطاء می‌شود.

همچنین مبلغ وام ضروری روزانه برای دانشجویان علوم پزشکی برای مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته همانند سال گذشته 6 میلیون ریال است. همچنین میزان وام ضروری (روزانه) برای دانشجویان علوم پزشکی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته 6 میلیون ریال است که این نوع وام نیز یک نوبت در سال تحصیلی به متقاضیان اعطاء خواهد شد.

بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، مبلغ وام ضروری (روزانه) برای دانشجویان مقطع دکترای عمومی نیز 6 میلیون ریال در سال تحصیلی جدید تعیین شده است.

میزان وام ضروری (روزانه) برای دانشجویان مقاطع دکترای تخصصی پژوهشی(phd) و تخصص (دستیاران) مبلغ 10 میلیون ریال است که سال تحصیلی گذشته نیز همین مبلغ بوده است.

همچنین میزان وام تحصیلی (روزانه) برای دانشجویان متاهل دانشگاه‌های علوم پزشکی که سال گذشته ماهانه یک میلیون و 500 هزار ریال (۱۵۰ هزار تومان) بوده است، امسال در سال تحصیلی جدید با رشد صد درصدی به ماهانه 3 میلیون ریال( 300 هزار تومان) رسیده است.

همچنین میزان وام تحصیلی برای دانشجویان مجرد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور(روزانه) با افزایش همراه بوده است. این وام که سال 96 به صورت سرانه ماهیانه برای دانشجویان مجرد 900 هزار ریال معادل 90 هزار تومان بوده است، در سال 97 به یک ملیون و 300 هزار ریال (۱۳۰ هزار تومان) رسیده است.

همچنین بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میزان وام مسکن مجردی(روزانه) برای دانشجویان علوم پزشکی در سال 97 به صورت سرانه ماهیانه به یک میلیون و 250 هزار ریال رسیده است.

به گزارش مفدا، میزان وام مسکن متاهلی(روزانه) دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال تحصیلی جدید به صورت سرانه ماهیانه به دو میلیون و 600 هزار ریال افزایش یافته است که نسبت به سال تحصیلی گذشته این وام رشدی صددرصدی داشته است.