به گزارش پارس نیوز، 

این عکس را که مربوط به سال ۱۳۷۰ است، «خبرآنلاین» منتشر کرده است.