به گزارش پارس نیوز، 

 محسن صادقیان روز پنجشنبه در سومین جلسه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند استان افزود:فعالیت صنعتی گسترده ای در استان صورت می پذیرد و روزانه حجم زیادی از پسماندهای صنعتی بدون نظارت و با اثرات مخرب زیست محیطی در مناطق مختلف رها می شوند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح های مربوط به ساماندهی پسماندهای صنعتی در جلسات گذشته این کارگروه تشریح و مورد تائید کارگروه فنی نیز قرار گرفته است، مجریان طرح نسبت به ارائه گواهی صلاحیت و مجوز فعالیت اقدام کنند.
معاون استاندار یزد تصریح کرد: پس از انجام این فرآیند، بررسی دقیق استعلام های صورت گرفته و موضوعات مربوط به جانمایی زمین نیز در دستور کار قرار می گیرد تا پسماندهای صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلگری دستگاه های اجرایی به ساماندهی مناسبی برسد.
وی با تاکید بر همسوسازی برنامه های مدیریت شهری و اقدامات عمرانی با طرح آمایش استان خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به بازدیدهای میدانی صورت گرفته از مناطق مختلف،رهاسازی پسماندهای عمرانی و ساختمانی در مناطق مختلف و پراکنده شهر را شاهد هستیم.
معاون استاندار یزد اظهار داشت: لازم است بغل نویسی و عنوان گذاری سیستم ها و ماشین های حمل پسماندهای ساختمانی مورد توجه جدی قرار گیرد و از سوی دیگر راهکارهای برای مدیریت پسماندهای این حوزه نیز بررسی و در دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه شرایط سایت پسماندهای صنعتی ،طرح ساماندهی پسماندها به روش پیرولیز، طرح مدیریت پسماند و سرباره های آهنی و مکان یابی برای تخلیه پسماندهای عمرانی و ساختمانی مورد هم اندیشی نهایی و با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط کمیته فنی در مسیر اجرا قرار گرفت.
1968/6197