به گزارش پارس نیوز، 

واژه بیریوان در زبان کردی به معنی زنان و دختران شیردوش است.

فعالیت روزانه زنان شیر دوش ترکیه + عکس

شهر کردنشین چاتلاق در استان وان ترکیه محلی برای ییلاق‌های پر برکت و پرورش هزاران راس گوسفند است.

فعالیت روزانه زنان شیر دوش ترکیه + عکس فعالیت روزانه زنان شیر دوش ترکیه + عکس فعالیت روزانه زنان شیر دوش ترکیه + عکس

زنان بیریوان یا شیر دوش در روستاهای اطراف این ییلاق‌ها، هر روز سوار بر قاطر، صبح زود به کوهستان می روند تا شیر حیوانات را بدوشند، آنها را به خانه آورده و ماست و کره تولید کنند.