به گزارش پارس نیوز، 

مرجانه گلچین با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

یک کاغذ سفید را

هر چقدر هم که سفید و تمیز باشد

کسی قاب نمی گیرد

برای ماندگاری

باید حرفی برای گفتن داشت ....

#فریدون_فرخزاد

افکارتون زیبا

AndroidOnlineNewsImage.aspx